Kezdőlap
Szórend
Főnév
Határozatlan névelő
Határozott névelő
Melléknév
Melléknév (2.)
Egyszerű jelen idő
Folyamatos jelen
Befejezett jelen idő
Folyamatos befejezett jelen idő
Egyszerű múlt idő
Folyamatos múlt idő
Befejezett múlt idő
Jövő idők - Egyszerű jövő idő
Folyamatos jövő idő
Befejezett jövő idő
Feltételes mód
Felszólító mód
Szenvedő szerkezet
Függő beszéd
Főnévi igenév
Gerund
Gerund (2.)
Segédigék
Segédigék (2.)
Segédigék (3.)
Segédigék (4.)
Segédigék (5.)
Segédigék (6.)

Kezdőlap • Szórend • Főnév • Határozatlan névelő • Határozott névelő • Melléknév • Melléknév (2.) • Egyszerű jelen idő • Folyamatos jelen • Befejezett jelen idő • Folyamatos befejezett jelen idő • Egyszerű múlt idő • Folyamatos múlt idő • Befejezett múlt idő • Jövő idők - Egyszerű jövő idő • Folyamatos jövő idő • Befejezett jövő idő • Feltételes mód • Felszólító mód • Szenvedő szerkezet • Függő beszéd • Főnévi igenév • Gerund • Gerund (2.) • Segédigék • Segédigék (2.) • Segédigék (3.) • Segédigék (4.) • Segédigék (5.) • Segédigék (6.)

FŐNÉV

A mondatban a főnév lehet alany, tárgy vagy határozó (elöljáróval), de erre nem utalnak ragok. A főnevek mindössze két végződést kaphatnak, mindkettő –s, az egyik a többes számot jelöli, a másik pedig a birtokviszonyt élőlények esetén. Csak egyes számban használhatók azonban az ún. megszámolhatatlan főnevek. Ide tartoznak a tulajdonnevek, az anyagnevek és az elvont főnevek.
(Peter, National Gallery, bread (kenyér), butter (vaj), friendship (barátság), furniture (bútor), traffic (forgalom), information (információ) stb.

A tulajdonneveket csak különleges esetben tehetjük többes számba:
Tonight we are going to visit the Taylors. (Ma este Taylorékhoz megyünk látogatóba.)
 

Figyelem! Ez a kategória nem mindig esik egybe a magyar nyelvhasználattal:
We got some useful information. (Hasznos információkat kaptunk.)


- Vannak olyan főnevek, amelyek alakilag többes számúak, mégis az ige egyes számba kerül utánuk. Ilyenek: news (hírek), mathematics, (matematika), physics (fizika) stb.
No news is good news. (Ha nincs hír, az jó hír.)
Mathematics is Peter’s favourite subject. (A matematika Péter kedvenc tantárgya.)


- Bizonyos egyes számú gyűjtőszámnevek után viszont az ige többes számba kerül. Ide tartoznak a főnévi értelemben használt melléknevek is. Ilyenek például: police (rendőrség), cattle (szarvasmarha), poultry (szárnyas), the English (az angolok), the poor (a szegények) stb.
The English are very reserved. (Az angolok nagyon tartózkodóak.)
The poor need more help. (A szegényeknek több segítségre van szükségük.)


- Néhány főnév tekinthető egyes számúnak is, és többes számúnak is attól függően, hogy a csoport egészére vagy az egyedekre gondolunk-e:
My family is small. ( A családom kicsi.)
My family were sitting in front of the tv when I came home. (A családom a tévé előtt ült, amikor hazaértem.)


- Vannak szavak, amelyeket csak többes számban használunk. Ide tartoznak az ún. páros tárgyak, páros testrészek, mint például eyes (szem), ears (fül), scissors (olló), shoes (cipő), shorts (sortnadrág), glasses (szemüveg), goods (áru), stairs (lépcső) stb.

Ha az ún. páros tárgyakból egy darabot akarunk megnevezni, akkor a pair szót tesszük elé, és szükség esetén az kerül többes számba.


Például: a pair of shoes (egy pár cipő); two pairs of shoes (két pár cipő)