Függő beszéd

(Reported Speech)

Akkor beszélünk függő beszédről, ha valakinek a szavait tárgyi mellékmondat formájában, azaz nem szó szerint idézzük.

Egyenes beszéd: Függő beszéd:

This evening I am going to the cinema- Peter told me that he was going to Peter says. (Ma este moziba fogok the cinema that evening. (Péter azt menni – mondja Péter.) mondta, hogy este moziba megy.)

Természetesen ezekben a mondatokban némi átalakításra van szükség: változik a határozó, a névmás, valamint az igeidő is, amennyiben a főmondat múlt idejű.

Először foglalkozzunk az igeidő-egyeztetéssel!

Amennyiben az egyenes beszédben folyamatos jelen volt, a függő beszédben folyamatos múlt, az egyszerű jelenből egyszerű múlt, az egyszerű múltból és a befejezett jelenből befejezett múlt, a folyamatos befejezett jelenből, valamint a folyamatos múltból folyamatos befejezett múlt lesz.

Az egyszerű jövőből pedig úgynevezett “Future-in-the-past” lesz, azaz a will helyett a would segédigét használjuk.

A segédigék is változnak, can helyett could, must illetve have to helyett had to, may helyett might, shall helyett should kerül az ilyen mondatokba.

Például:

He wrote that he would work at a big firm. (Azt írta, hogy egy nagy cégnél fog dolgozni.)

He wrote that he worked at a big firm. (Azt írta, hogy egy nagy cégnél dolgozik.)

He wrote that he had worked at a big firm. (Azt írta, hogy egy nagy cégnél dolgozott.)

A határozók a következőképpen változnak:

Here – ből there,

Now-ból then,

This - ből that,

These – ből those,

Today – ből that day,

Yesterday – ból the day before/ the previous day,

Tomorrow – ból the next day/ the following day,

Ago – ból before,

Last night the night before,

Next week the following week,

At the moment –ből at that moment lesz.

Például:

Today I want to paint the garage door – Peter said. (Ma le akarom festeni a garázsajtót- Peter mondta.)

Peter said that he wanted to paint the garage door that day. (Peter mondta, hogy aznap le akarja festeni a garázsajtót.)

A felszólítást és a parancsot a függő beszédben főnévi igenévvel fejezzük ki.

’Come here’ – Peter tells his dog. (Gyere ide – mondja Peter a kutyájának.) Ez a mondat függő beszédben: Peter tells his dog to come here. (Peter azt mondja a kutyájának, hogy jöjjön ide.)

Tiltás esetén: Peter tells his dog not to come here. (Peter azt mondja a kutyájának, hogy ne jöjjön ide.)

Örök érvényű igazságokat, természeti törvényeket kifejező mondatokat nem tesszük múlt időbe, amennyiben múlt idejű főmondattal együtt használjuk ezeket: Például: Carol said that dogs are mammals. (Carol azt mondta, hogy a kutyák emlősök.)

Kezdőlap
Szórend
Főnév
Határozatlan névelő
Határozott névelő
Melléknév
Melléknév (2.)
Egyszerű jelen idő
Folyamatos jelen
Befejezett jelen idő
Folyamatos befejezett jelen idő
Egyszerű múlt idő
Folyamatos múlt idő
Befejezett múlt idő
Jövő idők - Egyszerű jövő idő
Folyamatos jövő idő
Befejezett jövő idő
Feltételes mód
Felszólító mód
Szenvedő szerkezet
Függő beszéd
Főnévi igenév
Gerund
Gerund (2.)
Segédigék
Segédigék (2.)
Segédigék (3.)
Segédigék (4.)
Segédigék (5.)
Segédigék (6.)

Kezdőlap • Szórend • Főnév • Határozatlan névelő • Határozott névelő • Melléknév • Melléknév (2.) • Egyszerű jelen idő • Folyamatos jelen • Befejezett jelen idő • Folyamatos befejezett jelen idő • Egyszerű múlt idő • Folyamatos múlt idő • Befejezett múlt idő • Jövő idők - Egyszerű jövő idő • Folyamatos jövő idő • Befejezett jövő idő • Feltételes mód • Felszólító mód • Szenvedő szerkezet • Függő beszéd • Főnévi igenév • Gerund • Gerund (2.) • Segédigék • Segédigék (2.) • Segédigék (3.) • Segédigék (4.) • Segédigék (5.) • Segédigék (6.)