Főnévi igenév

(Infinitive)

Az angolban több főnévi igenév van, mint a magyarban.

Cselekvő: Present: to speak

Present Continuous: to be speaking

Perfect: to have spoken

Perfect Continuous: to have been speaking

Szenvedő: Present: to be spoken

Perfect: to have been speaking

Használata:

1. Egyidejűség kifejezésére: I am sorry to hear that. (Sajnálom, hogy ezt hallom.)

2. Előidejűség kifejezésére: I am happy to have heard that. (Boldog vagyok, hogy hallottam ezt.)

3. Bizonyos igék után tárgyként, de ilyenkor némelyikük után gerund is állhat, ez akkor jelent csak problémát, ha jelentéskülönbség van köztük. Ezekről a gerund részben fogunk beszélni.

Ilyen igék: to want (akarni), to intend (szándékozni), to begin, to start (kezdeni), to stop (megállni), to finish (befejezni), to try (megpróbálni), to continue (folytatni), to agree ( beleegyezni), to refuse (visszautasítani), to promise (megígérni) stb.

4. Néhány melléknév után: difficult (nehéz), easy (könnyű), good (jó), bad (rossz), possible (lehetséges), important (fontos)

It is difficult to solve the problem. (Nehéz ezt a problémát megoldani.)

5. Célhatározói mellékmondat rövidítésekor:

She went to the bank to cash the cheque. (Elment a bankba beváltani a csekket.)

6. To nélküli infinitivuszt használunk az érzékelést kifejező igék (to see, to hear stb.), valamint a let (enged), make (csináltat), help (segít) után:

Például: Let him go. (Hadd menjen.) I saw him leave. (Láttam, hogy elment.)

Kezdőlap
Szórend
Főnév
Határozatlan névelő
Határozott névelő
Melléknév
Melléknév (2.)
Egyszerű jelen idő
Folyamatos jelen
Befejezett jelen idő
Folyamatos befejezett jelen idő
Egyszerű múlt idő
Folyamatos múlt idő
Befejezett múlt idő
Jövő idők - Egyszerű jövő idő
Folyamatos jövő idő
Befejezett jövő idő
Feltételes mód
Felszólító mód
Szenvedő szerkezet
Függő beszéd
Főnévi igenév
Gerund
Gerund (2.)
Segédigék
Segédigék (2.)
Segédigék (3.)
Segédigék (4.)
Segédigék (5.)
Segédigék (6.)

Kezdőlap • Szórend • Főnév • Határozatlan névelő • Határozott névelő • Melléknév • Melléknév (2.) • Egyszerű jelen idő • Folyamatos jelen • Befejezett jelen idő • Folyamatos befejezett jelen idő • Egyszerű múlt idő • Folyamatos múlt idő • Befejezett múlt idő • Jövő idők - Egyszerű jövő idő • Folyamatos jövő idő • Befejezett jövő idő • Feltételes mód • Felszólító mód • Szenvedő szerkezet • Függő beszéd • Főnévi igenév • Gerund • Gerund (2.) • Segédigék • Segédigék (2.) • Segédigék (3.) • Segédigék (4.) • Segédigék (5.) • Segédigék (6.)