Kezdőlap
Szórend
Főnév
Határozatlan névelő
Határozott névelő
Melléknév
Melléknév (2.)
Egyszerű jelen idő
Folyamatos jelen
Befejezett jelen idő
Folyamatos befejezett jelen idő
Egyszerű múlt idő
Folyamatos múlt idő
Befejezett múlt idő
Jövő idők - Egyszerű jövő idő
Folyamatos jövő idő
Befejezett jövő idő
Feltételes mód
Felszólító mód
Szenvedő szerkezet
Függő beszéd
Főnévi igenév
Gerund
Gerund (2.)
Segédigék
Segédigék (2.)
Segédigék (3.)
Segédigék (4.)
Segédigék (5.)
Segédigék (6.)

NÉVELŐK

Az angol nyelvben is kétféle névelő van: határozatlan és határozott névelő.

Határozatlan névelő: mássalhangzóval kezdődő szavak előtt: a, magánhangzóval kezdődő szavak előtt: an.

Használata:

     tárgyat: There is a table in the room. (Van egy asztal a szobában.)

What a lovely day! (Milyen szép nap!

What a large house! (Milyen nagy ház!)

Figyelem! Megszámolhatatlan főnév előtt semmilyen névelő nem áll:

What nice weather! (Milyen kellemes idő!)

  • Néhány számnév esetén: a lot of (sok), a great deal of (jó sok), plenty of (rengeteg), a couple of (néhány) stb.

I have a lot of books. (Sok könyvem van.)

We have plenty of time. (Bőven van időnk.)

  • Foglalkozás, nemzetiség, időmérték, sebesség, ár esetén:

I am a teacher. (Tanár vagyok.)

It is 200 forints a liter. (200 forint egy liter.)

Take a capsule two times a day. (Vegyél be naponta kétszer egy kapszulát.)

Kezdőlap • Szórend • Főnév • Határozatlan névelő • Határozott névelő • Melléknév • Melléknév (2.) • Egyszerű jelen idő • Folyamatos jelen • Befejezett jelen idő • Folyamatos befejezett jelen idő • Egyszerű múlt idő • Folyamatos múlt idő • Befejezett múlt idő • Jövő idők - Egyszerű jövő idő • Folyamatos jövő idő • Befejezett jövő idő • Feltételes mód • Felszólító mód • Szenvedő szerkezet • Függő beszéd • Főnévi igenév • Gerund • Gerund (2.) • Segédigék • Segédigék (2.) • Segédigék (3.) • Segédigék (4.) • Segédigék (5.) • Segédigék (6.)