Folyamatos jelen

(Present Continuous vagy Present Progressive Tense)

Képzése:

to be ige jelen idejű ragozott alakja + főige -ing-es alakja.

Now I am writing a letter. (Most levelet írok.)

Kérdésnél fordított szórendet alkalmazunk:

What are you doing now? (Mit csinálsz most?)

I am reading. (Olvasok.)

Are you reading? Yes, I am or No, I am not. Eldöntendő kérdésre rövid választ adunk.

Helyesírási tudnivalók:

1. A szó végi néma -e elmarad az -ing előtt: come - coming

2. A szóvégi mássalhangzó, amennyiben előtte rövid magánhangzó áll, megkettőződik: run - running, fit - fitting, begin - beginning, forget - forgetting

3. A szóvégi -y megmarad, sőt az -ie végű igék végződése -ing előtt -y-ra változik: die - dying, lie - lying

Használata:

1. A beszéd pillanatában végbemenő cselekvés esetén:

Peter is having lunch now. (Péter most éppen ebédel.)

Időhatározói: now (most), right now (éppen most), just now (épp most), at present (jelenleg), at the moment (pillanatnyilag), at this time (ekkor)

2. A jelen bizonyos időszakára vonatkozó cselekvés esetén:

He is studying history at the university. (Az egyetemen történelmet tanul - nem feltétlenül most .)

3. Néhány gyakoriságot kifejező határozó mellett, amennyiben ez a beszélőt bosszantja: He is always listening to music. (Állandóan zenét hallgat.)

Figyelem! A gondolkodást, véleményt, érzékelést, érzelmet és birtoklást kifejező igéket nem használhatjuk ebben az igeidőben! Ilyenek például: to see (látni), to hear (hallani), to feel (érezni), to think (gondolni), to believe (hinni), to understand (megérteni), to remember (emlékezni), to like (kedvelni), to love (szeretni), to have (birtokolni), to smell (valamilyen szaga van), to taste (valamilyen íze van) etc.

Ezekkel az igékkel vagy egyszerű jelent, vagy a can segédigét használjuk.

Do you believe me? (Hiszel nekem?)

I can hear you now. (Hallak.)

Kezdőlap
Szórend
Főnév
Határozatlan névelő
Határozott névelő
Melléknév
Melléknév (2.)
Egyszerű jelen idő
Folyamatos jelen
Befejezett jelen idő
Folyamatos befejezett jelen idő
Egyszerű múlt idő
Folyamatos múlt idő
Befejezett múlt idő
Jövő idők - Egyszerű jövő idő
Folyamatos jövő idő
Befejezett jövő idő
Feltételes mód
Felszólító mód
Szenvedő szerkezet
Függő beszéd
Főnévi igenév
Gerund
Gerund (2.)
Segédigék
Segédigék (2.)
Segédigék (3.)
Segédigék (4.)
Segédigék (5.)
Segédigék (6.)

Kezdőlap • Szórend • Főnév • Határozatlan névelő • Határozott névelő • Melléknév • Melléknév (2.) • Egyszerű jelen idő • Folyamatos jelen • Befejezett jelen idő • Folyamatos befejezett jelen idő • Egyszerű múlt idő • Folyamatos múlt idő • Befejezett múlt idő • Jövő idők - Egyszerű jövő idő • Folyamatos jövő idő • Befejezett jövő idő • Feltételes mód • Felszólító mód • Szenvedő szerkezet • Függő beszéd • Főnévi igenév • Gerund • Gerund (2.) • Segédigék • Segédigék (2.) • Segédigék (3.) • Segédigék (4.) • Segédigék (5.) • Segédigék (6.)