hagyományhű magyar katolikusok

SZŰZ MÁRIÁNAK, MAGYARORSZÁG KIRÁLYNŐJÉNEK
felajánlott honlapja

"BÍZZATOK, MERT ÉN LEGYŐZTEM A VILÁGOT"

KATOLIKUS-HONLAP FÓRUM BEJELENTKEZÉS REGISZTRÁCIÓ
 
A hozzászólások nem a honlap szerkesztőjének, hanem az egyes hozzászólóknak a véleményét tükrözik.

(153) Honlap-II.
(8) Róma
(13) Végidő ??
(157) Pius-ügy
(16) A honlapról
(165) Gondolatok
(278) Honlap
(244) Magyarország
(121) Világegyház
(54) Jövő/Remény
(199) Hírek
(1) Lelkiség
(58) Mások helyett
(199) Kérdések
(34) Hitünk
(77) Fatima
(16) Assisi-ügy
(47) Közlemények
(20) Hallottam...
(66) Fórumozás
(12) AZ ISTENI IRGALMASSÁG
(88) Evolúció
(151) Liturgia
(12) Katolikusok tennivalói
(141) A világ
(9) "Nemcsak kenyérrel..."
(1) Adok-kapok
(140) ki a hibás?
(50) Magán üzenetek
(12) Történelem-hamisítás
(23) Örömeink
(77) Városmisszió '08
(17) Erkölcs
(55) Tekintély
(88) Vélemények
(9) Kis Római Zsolozsma - "reklám"
(8) Problémák
(44) Bibliothecula
(44) Hibajelzés
(20) Mi a teendő?
(28) Viták
(9) Anglikán-kérdés
(2) Aláírásgyűjtés vagy fsspx
(1) KATEKIZMUS
(8) Ha a Katolikus...
(7) Klerikalizmus
(27) Reakciók
(8) Tudomány és fejlődés
(20) Mindennapok
(9) Metanoia
(5) Kapcsolatok
(6) Pisti
(5) "Bízzatok..."
(27) SJM
 
Erkölcs
 

Még nem jelentkezett be, így nem írhat a fórumba

 Timi adatok | 2010.08.17 08:57 | 17
Szeretettel köszöntök mindenkit és különösképpen Eszter Asszonyt!
A tiszta természetes úton való fogantatásért imádkozom, és erre szeretnék kérni mindenkit. A gyermek a jövő. Ma Magyarországon nagyon sokan mennek meddőségi intézetekbe lombikra.
De nem gondolnak arra, hogy hány és hány pici megtermékenyített petesejtet puszítanak el. Többet mint az abortusznál.
Mondassunk szentmiséket orvosokért, hogy ismerjék fel a helyes utat, házaspárokért, hogy rátaláljanak azokra az orvosokra, akik a természetes gyógyítás útján haladnak.

 Admin adatok | 2009.09.16 19:51 | 16
Köszönöm szépen annak, aki felhívta rá a figyelmemet, Andocson a templomajtóra ki van függesztve az alábbi tábla. Meglepő, hogy a templom napközben nyitva volt! Vágfalvy adatok | 2009.09.04 10:27 | 15
Eszembe jutott, hogy vajon milyen hatással volna, ha ugyanilyet a pannonhalmi kolostor kapujára függesztenének!
Vagy bármelyik templomunk ajtajára, csak a tridenti mise előtt! Bizonyára sokan helyeselnék... Sokan legközelebb betartanák, mások nem jönnének többet?
Persze az a helyes, ha az ember nem a többieket nézi, hanem maga kezdi megtanulni a rendet. És talán van is bőven mit gyakoroljunk, ha nem is az öltözködés terén, akkor a templomban, misén való viselkedéssel kapcsolatban.

 Admin adatok | 2009.09.03 22:59 | 14
Ez így nézne ki magyar szöveggel (ha valaki jobban tud nálam szerbül, esetleg javítson ki): Admin adatok | 2009.09.03 22:50 | 13
Bátorkodom közzétenni egy képet, amelyet Dél-Szerbiában láttam egy kolostor kapujára függesztve. Egyébként több hasonló feliratot lehetett ott látni. Sajnos, fel kell már erre hívni a látogatók figyelmét, és hála Istennek, ott még legalább ügyelnek erre. Itthon eddig csak a Thököly úton láttam ilyet. Íme az eredeti kép:
 Élthes Eszter adatok | 2008.09.08 23:11 | 12
Nagyon sajnálom, hogy nem tudom teológiailag szabatosan leírni, amit Weigl atya pontosan mondott. De az volt a lényege, hogy Isten az asszonyt a teremtés részesévé tette, vagyis a teremtésben nagyon magasztos, titokzatos feladatot, részesedést ajándékozott neki. És hogy a nadrág-viselet a nőből éppen azt fedi fel, ami ebben a teremtés-feladatban részt vesz. A teremtés isteni aktusában való részvételt zavarja meg, azt profanizálja a nadrág, mert ezzel a nőnek az a testrésze, illetve annak formája lesz látható, ami ebben részt vesz. Remélem, érthető, de mások is voltak ott, azok is válaszolhatnának. - Ami az akolitus által idézett első mondatot illeti: nos ezzel csak arra akartam rámutatni, hogy sok pap még a leghűségesebb hívőjének sem meri megmondani, hoyg ne járjon nadrágban (pedig ezt tartaná helyesnek), mert attól fél, hogy a másik megsértődik. De nem csak ezt nem merik megmondani, hanem sok minden mást sem. Tudtommal Maessen atya sem mondott másnak ilyet a közösségben - ezért vagyok büszke, hogy nekem szólt, mert tudta: én nem fogok megsértődni, és hogy komolyan veszem a szavát. - Ami a nadrágot illeti: tünődtem, hogy volt-e valaha ilyen a történelemben, de tudtommal nem. A férfiak jártak már minden félében: rövid és hosszú "szoknyában", rövidnadrágban, térdig érő nadrágban, de a nők eddig soha nem jártak sehol nadrágban. Ez egyedül elég ok kellene lenni arra, hogy egy katolikus nő most se viseljen nadrágot.

 Élthes Eszter adatok | 2008.09.08 21:54 | 11
A lét mondat alanya nem ugyanaz. Nekem Maessen atya volt az, aki pár héttel azután, hogy a piuszosokhoz kezdtem járni, már szólt, hogy katolikus nő nem jár nadrágban. Ő csak annyit mondott, hogy az édesanyja soha nem mutatkozott másban csak szioknyában, és hogy elvesztette volna gyermekei előtt a tekintélyét, ha nem ezt tette volna. - Weigl atya évekkel később az egész magyar piuszos közösség előtt mondta el magyarrázatát. Azért is nem írtam le rögtön, hogy mit, mert azt reméltem, valaki más is emlékszik rá, és pontosabban elmondja. Ami számomra benne ú.n. új volt, az az, hogy a nadrág a nőnek azt a testrészét mutatja meg, ami az anyaságát kiteszi. És ezért azt mondta, hogy még egy szűk szoknya is jobb (bár az sem jó), mint a nadrág, és ezért ő egészen határozottan arra szólította fel a Thököly úti híveket, hogy soha ne jöjjenek a misére nadrágban.

 akolitus adatok | 2008.09.08 09:25 | 10
"Én nagyon büszke vagyok rá, hogy azon kevesek közé tartoztam, akiknek egy pap meg merte mondani, hogy egy katolikus nő nem jár nadrágban. Weigl atya nagyon jól elmagyarázta, miért nem."

Kíváncsivá tett. Le tudná írni Weigl atya magyarázatát?

 Élthes Eszter adatok | 2008.09.06 23:11 | 9
"Én pedig azt mondom nektek: mindaz, aki bűnös kívánsággal asszonyra néz, szívében már paráználkodott vele. Ezért ha jobb szemed megbotránkoztat, vájd ki és vesd el magadtól." (Mt 5,28-29)

"Aki csak egyet is bűnre csábít a bennem hívő kicsinyek közül, jobban járna, ha malomkövet kötnének a nyakára s a tengerbe dobnák." (Mt 18,6-7)
Beszéltem olyan pappal, aki azt mondta, hogy a gyóntatószékben derül ki, hogy a nők mai öltözködésükkel mennyi férfit csábítanak bűnre. Ez jópár évvel ezelőtt volt, azóta csak romlott a helyzet. Konnersreuthi Neumann Teréz már az 50-es években fel volt háborodva a nők öltözékén; kíváncsi vagyok, ha ma élne, mit szólna.
Én úgy látom, hogy a züllesztés legnagyobb mértékben a látszatra ártatlan programokkal folyik, és nem azokkal, melyek nyíltan támadják a vallást. Nők, lányok teljesen közömbös tévéműsorokban, zárt térben is, úgy vannak felöltözve, ahogy régen a hivatásos prostituáltak sem voltak. Családi műsorokban járnak minden féle korú nők és minden időjárásban és helyszínen csupasz hassal (ami egyébként nemcsak az erkölcsöt, de az egészségüket is iszonyatosan rombolja) és elképesztő kivágású felsőkben. Én soha sehol nem hallottam, hogy ez ellen valaki tiltakozott volna.
De a mi házunk táján sem sokkal jobb a helyzet. Én nagyon büszke vagyok rá, hogy azon kevesek közé tartoztam, akiknek egy pap meg merte mondani, hogy egy katolikus nő nem jár nadrágban. Weigl atya nagyon jól elmagyarázta, miért nem. A piuszos hívők ebben is kilométerekről felismerhetők: ők az egyetlen tradicionalista közösség, akik tisztességesen öltözködnek - mind a férfiak, mind a nők. Ugyanez, már nem mondható el a többi tradicionalista csoportról. Se a fiúkról, akik trikóban és se a lányokról, akiknek többsége nadrágban jár még misére is. És a papokról sem, akik nem merik erre figyelmeztetni még a leghűségesebb híveiket sem.

 Élthes Eszter adatok | 2008.09.04 23:09 | 8
Azt hiszem, Ati kérdésére a dogmatikai válaszok mellett elfér egyfajta józan laikus gondolkodás is.
A 60-as években az amerikai lányokról tartották, hogy "mindenre hajlandók voltak, csak arra nem", vagyis mindenfajta nemi játékba belementek, de biológiailag szüzek akartak maradni. Azt hiszem, nem csak Amerikában, máshol is sok nő, lány gondolkodott, gondolkodik így. Szerintem azért, mert úgy gondolja, reméli, hogy ha így tesz, akkor erkölcsileg is szűz marad. Így azt mondhatja, és ezzel magával is elhitetheti, hogy még mindig szűz. (Azt kevésbé gondolom, hogy leendő férje miatt teszi ezt. Inkább a "jónevelés" maradványai vannak meg benne.)
Erkölcsi értelemben azonban az ilyen viselkedést folytató nők valójában nem szüzek. Különösen a katolikus erkölcs szerint nem. Ahogy Füzesi Zsolt írta: "hiszen az erkölcsi értelemben vett szüzesség alatt nem a szűzhártya épségét értjük, hanem azt, hogy valakinek nem volt nemi kapcsolata."
Katolikus erkölcsi értelemben vett nemi kapcsolat alatt pedig már sok minden annak számít - nem óhajtom ezeket a praktikákat itt részletezni, de szerintem egy kiadósabb csókolózás már ide tartozik, a szemérem - bármilyen alkalommal, illetve következménnyel - megsértése pedig minden bizonnyal.
Mielőtt valaki azt mondja, hogy a korom mondatja ezt velem, nos, nagyon sokat adnék azért, ha akkor élhettem volna, amikor a nők és férfiak viszonya még normális volt. Mert C. S. Lewis íróval vallom, hogy "nem a keresztény erkölcsi követelmény téves, hanem a jelenlegi nemi ösztönünk romlott meg".

 Füzesi Zsolt adatok | 2008.09.03 17:06 | 7
A biológiai és lelki szüzesség kérdését jól megvilágítja a Szent Szűz példája, aki biológiailag is és lélekben is mindenkor érintetlen (intacta) volt
A Boldogságos Szűz Mária mindenkor-szűz (sempervirgo - aeiparthenosz), vagyis szűz a szülés előtt (ante partum) is, a szülésben (in partu) is, és a szülés után (post partum) is.
A szülés előtti szüzesség azt jelenti, hogy Szűz Máriának nem volt Jézus születése előtt (sem) nemi kapcsolata. A szülés utáni szüzesség azt jelenti, hogy Szűz Mária Jézus Krisztus megszületése után is szűz maradt, és soha nem élt házaséletet, még férjével, Szt. Józseffel sem. Ez egyébként teljesen érthető egy olyan természetfeletti esemény után, mint a szűzi foganás.
A szülés közbeni szüzesség részint az előző két állításnak a következménye. Hiszen aki szűz egy esemény (szülés) előtt, és egy esemény után is, annak az esemény ideje alatt is szűznek kell maradnia. Szűz Mária szülés közbeni szüzessége így két dolgot jelent: erkölcsi és biológiai szüzességet, vagyis tényleges érintetlenséget és a szűzhártya épségét. Szűz Mária tehát erkölcsi és tényleges értelemben is szűz, hiszen az erkölcsi értelemben vett szüzesség alatt nem a szűzhártya épségét értjük, hanem azt, hogy valakinek nem volt nemi kapcsolata. Tehát Mária szülés közbeni szüzessége akkor is állna, ha a szülés közben megsérült volna a szűzhártya. A katolikus hit azonban az egyházatyák nyomán vallja a biológiai szüzességet is, már csak azon megfontolásból is, hogy Jézus a bűn okozta romlás helyreállítója, s így "nem lett volna illő, hogy már első tette, a világra születése éppen rontás legyen, mégpedig tulajdon édesanyjával szemben" (Schütz. Dogmatika. 71/2 §). Jézus azért jött, hogy elvegye az áteredő bűn következményeit. Illő hát, ha nem hozza születésében annak következményeit, a véres és fájdalmas szülést. Különösen, hogy mind a Szülő, mind a Szülött mentes volt az áteredő bűntől.
Mária valódi házasságban, nem csupán jegyességben élt Józseffel, de nem élt vele házasoknál megengedett módon. A Biblia azért nevezi mégis gyakran jegyeseknek őket, mert a zsidóknál a jegyességnek éppoly jogi ereje volt, mint a házasságnak. Az Írás és az atyák azért nevezik Józsefet előszeretettel jegyesnek, hogy ezzel is távol tartsák a házas érintkezés gondolatát. A sokat felvetett kérdésre, hogy ha Isten szűzi életet szánt Máriának, és gyermeket is szűzi módon adott neki, akkor miért adott mellé jegyest (házastársat), Clairvaux-i Szt. Bernát adja meg a választ: "Szükséges volt, hogy Mária Józsefnek el legyen jegyezve. Hisz ezzel a szent el volt rejtve az ebek elől, a szüzesség bizonyságot kapott a Jegyestől, a Szűznek, pedig mind szemérmessége meg volt kímélve, mind jóhíre biztosítva. Van-e bölcsebb, méltóbb valami Isten e gondviselésénél? Ezzel az egy végzéssel tanút ád a mennyei titoknak, távol tartja az ellenséget, megóvja a Szűzanya hírét" (Bernard. Super Missus 2,13; cf. Aquin. Summa Theol. III. 29,1).

 Pacsirta adatok | 2008.09.03 11:11 | 6
Az erkölcsről jut eszembe, gyerekem az új hittantanárjáról alkotott véleménye egyetlen mondat volt: "Kétszer is elmondta az osztálytársamnak, hogy ne kattintgasd azt a k...a tollat."
Valószínűleg ilyen súlyúként fogja kezelni a többi kijelentését is. Megint a világ tendenciáinál tartunk...

 Pacsirta adatok | 2008.09.03 11:02 | 5
Először is üdvözlöm ezt a topikot, szerintem nagyon népszerű lesz. Vagyis mindig lesz benne megbeszélni való.
Parsifaltól kérdezem, hogy ez a Tóth Tihamér könyv mikori kiadású, illetve kapható-e manapság? (Az ostobaság ugye spielhóznira vonatkozik?)

 Parsifal adatok | 2008.09.03 00:03 | 4
Term. a szüzesség is társulhat tisztátalansággal.

A port royal-i janzenista apácákról mondták: tiszták mint az angyalok, hiúk mint az ördögök.

 Parsifal adatok | 2008.09.02 23:57 | 3
Úgy látom összekuszált a "Spielhózni"-féle jófejkedős művecske...

Én szívesebben ajánlom számodra Tóth Tihamér könyvét ("Tiszta férfiúság"), ott nem beszél össze leányregénybe illő csacskaságokat, férfiasságra nevel, nem nyuszifiúcskákat képez "katolikusság" címén.

Ott olvastam ezt az ostobaságot.

Egy kis fogalomtisztázás:

A kereszténység megkülönbözteti a "szüzesség", a "tisztaság" és az "önmegtartóztatás" fogalmát, ezeket ma rendszeresen keverik.

Szüzesség alatt nemi érintetlenséget értenek, régebben meg ezt kifejezetten nőkre alkalmazták (a latinban pl.), míg a férfiakra a "nőtlen" ill. "ifjú" szót. Az angol is megkülönbözteti a férfi (maiden) és a női (virgin) szűz, ill. szüzesség fogalmát.

Ha valakit megerőszakolnak, term. lelki értelemben beszélhetünk tisztaságról, de érintetlenségről nem. Azonban itt alanyilag nincs szó bűnös érintetlenségről, mivel az elszenvedő fél alanyilag nem akarta a szüzességét eltékozolni.

Tóth Tihamér világosan beszél: a tisztaság visszanyerhető, sőt visszanyerendő (elveszítése esetén), a szüzesség sohasem.

A "Spielhózni" szerzője pszeudo-rahnerizmust képvisel, ui. ez ilyen szemlélet vezetett ahhoz, hogy Máriát "képletesen" és ne fizikai értelemben tekintsék szűznek, holott a korban a "szűz" egyértelműen biológiai valósággal is társult.

 Minister Primus adatok | 2008.09.02 21:23 | 2
Bocsánat, hogy kicsit össze van kuszálva a gondolatmenetem... :)

 Minister Primus adatok | 2008.09.02 21:21 | 1
Ha jó a gondolatmenetem:

Tehát létezik a biológiai és az erkölcsi szűzesség.

A biológiai szűzességet nyilván mindenki érti, hogy hogy lehet elveszteni...
Ám az erkölcsi szűzességgel hogy áll a dolog? Valószinű, hogy nem kell okvetlenül beállnia a biológiai szűzesség elvesztésének, hogy az erkölcsi is odavesszen? Gondolom: az erkölcsit e nélkül is el lehet vesziteni?

Ki mit tanit erről a kérdésről?


  MAGYARORSZÁG KIRÁLYNŐJE, KÖNYÖRÖGJ ÉRETTÜNK!