hagyományhű magyar katolikusok

SZŰZ MÁRIÁNAK, MAGYARORSZÁG KIRÁLYNŐJÉNEK
felajánlott honlapja

"BÍZZATOK, MERT ÉN LEGYŐZTEM A VILÁGOT"

KATOLIKUS-HONLAP FÓRUM BEJELENTKEZÉS REGISZTRÁCIÓ
 
A hozzászólások nem a honlap szerkesztőjének, hanem az egyes hozzászólóknak a véleményét tükrözik.

(153) Honlap-II.
(8) Róma
(13) Végidő ??
(157) Pius-ügy
(16) A honlapról
(165) Gondolatok
(278) Honlap
(244) Magyarország
(121) Világegyház
(54) Jövő/Remény
(199) Hírek
(1) Lelkiség
(58) Mások helyett
(199) Kérdések
(34) Hitünk
(77) Fatima
(16) Assisi-ügy
(47) Közlemények
(20) Hallottam...
(66) Fórumozás
(12) AZ ISTENI IRGALMASSÁG
(88) Evolúció
(151) Liturgia
(12) Katolikusok tennivalói
(141) A világ
(9) "Nemcsak kenyérrel..."
(1) Adok-kapok
(140) ki a hibás?
(50) Magán üzenetek
(12) Történelem-hamisítás
(23) Örömeink
(77) Városmisszió '08
(17) Erkölcs
(55) Tekintély
(88) Vélemények
(9) Kis Római Zsolozsma - "reklám"
(8) Problémák
(44) Bibliothecula
(44) Hibajelzés
(20) Mi a teendő?
(28) Viták
(9) Anglikán-kérdés
(2) Aláírásgyűjtés vagy fsspx
(1) KATEKIZMUS
(8) Ha a Katolikus...
(7) Klerikalizmus
(27) Reakciók
(8) Tudomány és fejlődés
(20) Mindennapok
(9) Metanoia
(5) Kapcsolatok
(6) Pisti
(5) "Bízzatok..."
(27) SJM
 
Kis Római Zsolozsma - "reklám"
 A római breviárium alapján szerkesztett kis zsolozsma imádkozói táborának toborzása

Még nem jelentkezett be, így nem írhat a fórumba

 Füzesi Zsolt adatok | 2010.07.21 12:20 | 9
Éppen nem a népnyelvűség a lényeg, hanem, hogy ne keljen a LH-t használni. Hogy aztán az latin-e vagy népnyelvű, nekem teljesen közömbös, éppúgy, mint a Korán; amit sem magyarul sem arabul nem olvasok. Azaz hogy 1x elolvastam nem kis erőfeszítéssel, éppúgy, mint a Tőkét, a Talmudot és a Mein Kampfot, de egyikkel sem fogom átitatni magam. A LH is - kis túlzással (és ami az Egyházra kifejtett hatását tekinti, tényleg nem nagy túlzással) - ebbe a kategóriába tartozik.
Tisztában vagyok vele, hogy Önnek más a véleménye erről, csak világossá akartam tenni, legalábbis az elvet illetően, hogy miért nem forgatom a d/reformált zsolozsmát.

 Füzesi Zsolt adatok | 2010.07.21 12:12 | 8
Nem értem, mihez kezdjek ezzel az információval.

 Mikrobi adatok | 2010.07.21 00:39 | 7
Zsolti, a Liturgia Horarum is lehet népnyelvű. Én pl. azt használom:-)

 Füzesi Zsolt adatok | 2009.02.24 15:09 | 6
Készen vannak a könyvek, holnap megyek értük, és a héten mindenkihez eljuttatom őket. Debrecen-környékieknek személyesen, a távolabb lakókhoz postán juttatom el. Kis üzenetet is mellékelek vele, megtisztelnétek, ha elolvasnátok.

 Füzesi Zsolt adatok | 2009.02.14 12:31 | 5
Ezúton értesítek mindenkit, aki az utóbbi 1-2 napban érdeklődött a zsolozsmáskönyv iránt, hogy - amint azt korábban megírtam - a nyomdába már leadtam a kívánt példányszámot, és a nyomda ehhez számolta ki a nyomtatás költségét, s ezért már kényelmetlenségek nélkül nincs lehetőségem módosítani a darabszámot.
Az egy kicsit a bosszantó, hogy amíg vártam a jelentkezést, alig jelentkeztek, azok közül, akik mégis jelentkeztek 25% nem küldte el a pénzt, s így nagyon is drága kis könyvecskénk lett (felemésztve a tervezett 500 Ft hasznot, melyből ingyen példányokat akartam magamnak), s most hogy már kialakult a végső ár és a darabszám, mely utóbbitól nagyon is függ az előbbi, elkezdtek befutni az érdeklődők.
Hát erről lecsúsztunk. De ha mégis összejönne 20 fő - ami elég valószínűtlen -, akkor újra jelentkezem.

 Füzesi Zsolt adatok | 2009.02.13 18:00 | 4
Bocsánat, de elfelejtettem szólni, hogy a kis zsolozsmáskönyv kedd óta a nyomdában van. Amint kész lesz jelzem a fórumon, és küldöm az érintetteknek.

 akolitus adatok | 2009.01.27 14:50 | 3
Füzesi Zsolt kért meg rá, hogy írjam be helyette a következő üzenetet:

Kedves Barátaim!

Mostantól lehetne küldeni kis rózsaszínű csekken a 6000 ft-t az alábbi címre:

Füzesi Zsolt
4225 Debrecen - Józsa
Völgy u. 28/c

Ahányszor 6000 ft érkezik jövő hét péntekig, annyi könyvet rendelek meg a nyomdától. Utána tehát már ne érdeklődjetek. Kérem a csekken adjátok meg neveteket és címeteket, és ha lehet írjátok a csekkre a Nickname-eteket is.
Köszönöm!

 Teuton adatok | 2009.01.18 22:13 | 2
Szervusz Zsolt!

Egy példányt szeretnék rendelni!

Köszönettel:I.

 Füzesi Zsolt adatok | 2009.01.12 22:08 | 1
Elkészült a magyar nyelvű tradicionalista kis zsolozsma.
Ez tehát népzsolozsma, s mint ilyen magánimádság, nem hivatalos Officium. Ezért lehet népnyelvű.
Magamnak csináltam ugyan, de akit érdekel, annak elküldöm kinyomtatva, bekötve, szalaggal, mindennel.
Egy színben kb. 6000 ft (De ez lehet, hogy olcsóbb lesz, mert Nyomdát váltottam.) A pontos árat, ill. hogy lesz-e kétszínnyomásos, azt szerdán tudom meg. Egy biztos, minél nagyobb számban rendelünk, annál olcsóbb. A másik fórumon egy hete reklámozom, és gyűlünk is lassan.
Főbb paraméterek:
- 11 x 15 x 6 cm.
- 784 oldal.
- Tartalmazza az egész egyházi évet, az összes időszakot, böjtöt; ünnepet és emléknapot (a klasszikus naptár és a partikuláris magyar naptár szerint).
Aki szeretne rendelni, magánban keressen meg, vagy ebben a Topic-ban jelezze. A pénzt sajnos előre kell küldeni, mert olyan anyagi helyzetben vagyok, hogy nem tudom meghitelezni a költségeket. 1 hónapig várom a megrendeléseket (tehát még 3 hétig.). Pontos címet és összeget is ekkor fogok megadni. Aki magánban ír nekem, annak is csak a legvégén fogok válaszolni.

Ha valakit érdekelne, olvassa el Gergely atya ajánlását és az előszót:

BENEVOLO LECTORI
SALUTEM IN DOMINO

Az Anyaszentegyház minden nap kezdetén megszólítja fiait, és kérve-kérleli őket: "Venite, exultemus Domino - Jöjjetek, örvendezzünk az Úrnak!" A Szeplőtelen Menyasszony saját örök, földi és mennyei liturgiájába igyekszik bekapcsolni mindegyik gyermekét, sajátos élethelyzetüknek megfelelően.
Örömmel vettem kezembe ezt a könyvet, és szívesen ajánlom azt a világi híveknek, mert lehetővé teszi, hogy a sokszor kötelességektől és gondoktól megterhelt mindennapjaikban mégis újra és újra megálljanak egy pillanatra, és csatlakozva az Officium Divinum-hoz, megszenteljék önmagukat, családjukat, munkájukat és minden fáradozásukat.
Kívánom, hogy ennek a könyvnek buzgó és hűséges használata segítsen megvalósítani Szent Ágoston szavait: "Ne keress valamit az Úron kívül, hanem keresd magát az Urat, s meghallgat. Amíg beszélsz hozzá, így szól: "Íme, itt vagyok". Bármit adok neked, silányabb az, mint én. Engem bírjál, nekem örülj, engem ölelj át, hogy amikor ezt a halandó lényedet halhatatlanságba öltöztetem, légy egyenlő angyalaimmal, mindig lásd arcomat, örvendj, s örömödet senki nem veszi el tőled."

Poggibonsi, Castello della Magione A.D. MMVIII.
Szeplőtelen Fogantatás ünnepén.

P. Lipovszky A. Gergely
Militiae Templi
Praelaturae Regens

ELŐSZÓ

Ez a zsolozsmáskönyv azon magyar anyanyelvű katolikus hívek számára készült, akik az Egyház istendicséretéhez a hagyományos római zsolozsma imáinak segítségével szeretnének csatlakozni, ugyanakkor nem rendelkeznek hozzá elegendő idővel, vagy megfelelő latin nyelvtudással.
Ezeket a nehézségeket figyelembe véve a klasszikus latin zsolozsmát számtalan (itt nem részletezhető) szempont alapján lerövidítettük; a zsoltárok számát csökkentettük; az Éjféli virrasztó istentiszteletet (Matutinum) nem kis fájdalommal, de szinte teljes egészében elhagytuk; és a rendelkezésre álló zsoltárfordításokat és himnuszokat összeválogattuk, kiegészítettük, s ha kellett, kijavítottuk, továbbá számos szentírási ill. liturgikus szövegrészletet magunk fordítottunk. Ez utóbbinak köszönhető, hogy egyes szövegek a betűszerinti hűségez való ragaszkodás miatt talán kevésbé magyarosak és gördülékenyek, ám mégis jobban őrzik azt az egyházias melegséget és tartalmat, amit más, modern fordítások nélkülözhetnek.
A rövidítés elsődleges szempontjai voltak, hogy a hagyományos zsolozsma-felépítés megmaradjon, de a modern világ ritmusát felvenni kényszerült katolikus hívő mégis be tudjon kapcsolódni az Egyház nyilvános imájába és ezen keresztül az angyalok és szentek énekébe; abba a dicséretbe, mely örökké zeng a mennyben a fölséges Isten dicsőségére. Ezért bár a könyv célja a hagyomány ápolása, olykor mégis erőszakot volt kénytelen tenni a hagyományon: gondolunk pl. a zsoltárok számának szinte önkényesnek tűnő csökkentésére, és a szertartási szabályoknak (rubrikák) a rövidítés által szükségszerűvé vált módosítására. A fordításnál a félmúlt igealakokat és a túl archaikus, mára már félreérthető kifejezéseket elhagytuk, noha a lehető legtöbb helyen ragaszkodtunk a kissé régiesen hangzó szenvedő szerkezethez, hiszen ez gyakran olyan többletjelentést, nemegyszer dogmatikai tartalmat hordoz, mely pusztán az általános alany többes szám harmadik személyű alakjával nem adható vissza.
Hisszük, hogy mindaz a rombolás, melyre a szerkesztés közben kényszerültünk, nem volt céltalan. Jobb ui. töredékesen ismerni és imádkozni az Egyház köteles imáját, mint teljes formában a könyvespolcon tartani. Így a meggyőződés, hogy a klasszikus rituálé morzsáiban is kifejti hatását, bizonyos szabadságot engedélyezett nekünk a szerkesztésben; hiszen tudtuk: nem hivatalos zsolozsmát készítünk, vagy rontunk le, hanem a hivatalos zsolozsma nyomán járó magánimádságot állítunk össze. A magánimák területén pedig nagyobb mozgástere van a világiaknak, mint a szűkebb értelemben vett nyilvános imák esetében, ahol minden változtatás a Szentszék joghatóságába tartozik. Ez a népnyelvű zsolozsma tehát nem a breviárium pótlása, nem is egyfajta "alternatívája", hanem a nyilvános istentiszteletbe kapaszkodó magánáhítat, melynek óráit lehet idejében és egybevonva, minden részét imádkozva, vagy egyeseket elhagyva is végezni.
Adjon a zsolozsmázás igaz szándékához áhítatot és kitartást az Isteni Háromság, és az elvégzett imákat kísérje a Szent Szűz hathatós könyörgése. Ámen.
A szerkesztők


  MAGYARORSZÁG KIRÁLYNŐJE, KÖNYÖRÖGJ ÉRETTÜNK!