24 Iyyar 5782
2022-05-25
Útravaló:

 

Az oldalon használt javascriptet Krupa György készítette. A Clearbox JS2 letölthető innen:

 


Galéria - Fordítások Ninahakuddu

Sumér irodalmi szövegek angolról magyarra fordítva.

Ninurta tettei és hőstettei Ninisina és az Istenek
Enki és a Világrend Enki és Ninmaḫ
Eridui Teremtés Ninurta visszatérése Nippurba
Inanna és Enki Ninurta és a teknősbéka
Ninurta utazása Eriduba Ninurta hőstettei
Enki és Ninhurszag Enki utazása Nippurba
Gudea cilindere B és A Gilgameš és Ḫuwawa
(A verzió)
Nanše és a madarak Šuruppag útmutatásai
(A verzió)
Gilgameš és az Ég bikája Gilgameš, Enkidu és az Alvilág
Siralom Eriduért Korai uralkodók verse
Keš-i templomhimnusz Lugalbanda és az Anzu madár
Himnusz Nanšéhoz Elbeszélés Nanšéról
Nanše rendelkezése Varázslat dal Ninurtához
Négy varázsige Himnusz Baunak a jótékony védelmező istennőjéhez
Nungal himnusza Agade megátkozása
Gilgameš és Aga Enmerkar és Aratta Ura
Enmerkar és En-suhgir-ana Bilgames halála
Lagasz uralkodói (Lagaš, Lagash uralkodói)új A vidám fivér - egy Dumuzi (tan)meseúj

Eridu Genesis

Az Eridu Genesis az akkádokra átírt sumér eredetű alkotás. Véleményem szerint a szövegbeli Kiur, Kiurit jelenti, Észak-mezopotámiát, ami pontosan Akkád elnevezése.

Eridu Genesis - Eridui Teremtés
fordította: Ninahakuddu

Az Eridui teremtés fordítása és az oldalon talált rövid magyarázatok a livius.org oldalán található Thorkild Jacobson fordítása alapján és az oldal tartalma alapján készült. The Eridu Genesis

Az Eridui Teremtést sumér ékírásos táblákra írták, amelyből most körülbelül két harmad rész eltűnt. Az eltűnt részek helyreállíthatók (más) szövegekből mint a Sumér királylista vagy mint egy babiloni ima (Berossus).


Az Eridui teremtést feloszthatjuk a következő szakaszokra:

- Az emberek teremtése ( most tűnt el)
- Az ő nyomorúságos körülményeik
- A királyság teremtése
- Az első városok
- A királyok, akik a Nagy Vízözön előtt uralkodtak (eltűnt)
- A legfőbb isten, Enlil elhatározása, elpusztítani a bűnös emberi fajt. (eltűnt)
- Zi'uszudra értesül a közelgő csapásról
- A Bárka építése (eltűnt)
- A Nagy Vízözön
- Zi'uszudra áldozata
- Az Örökélet felajánlása Zi'uszudrának.


A Teremtés és Vízözön történet rendkívüli módon hatott. A szövegek között van ami ihlette a bibliai Vízözön beszámolót, a Gilgames eposzt, későbbi babiloni alkotásokat, különböző görög és római forrásokat, mint pl. Ovidiust.
Az itt felkínált Eridu Genesis fordítása Thorkild Jacobson fordításából van adaptálva. A "Kezdetek" után egy hosszú, hiányos rész van, amelyben az ember teremtését kellett hogy leírják.

A teremtő istennő eltervezi az emberi fajt.

[1'] [A teremtő istennő] Nintur ügyelt:
"Emlékezzek az emberiségemre, teljesen megfeleldkeztem, hogy vannak;
és az én gondom, Nintué, hogy a teremtményeket visszahozzam,
visszavezessem a népet az ő ösvényeikről!
Jöjjenek és építsenek városokat és kultikus helyeket,
hogy hűthessem magamat az árnyékukban;
lefektethetik a téglákat a kultikus városokért a tiszta helyeken,
és alapíthatnak házakat a jövendölésnek tiszta helyeken!"

Utasításokat adott a tisztításra, és könyörületességért esdekelt,
a dolgokért, melyek mérséklik az isteni haragot,
[10'] Tökéletesítette az isteni szolgálatot és a magasztos hivatalokat,
mondta a környező területeknek: "Létesítsek ott békét!"

Amikor Anu, Enlil, Enki és Ninhurszag
megformálta a feketefejűek népét,
Ők készítettek kisállatokat, melyek a földből bukkantak ki
jönnek a földből bőségesen és hagyták ezeket, ahogy illik,
gazellákat, vadszamarakat, és négylábú vadállatokat a sivatagban.

[nagy rész eltűnt, a történet talán egy város építés meghiúsult kísérlete]

A Királyság teremtése

[32'] ... "és kérek neki tanácsot;
kérem őt, felügyelje a munkájukat,
és engedd őt tanítani a nemzetet, kövessék mint tévedhetetlent, úgy mint a csorda!"

Amikor a felséges királyi hatalom leszállt a mennyből,
a magasztos korona és a királyi trón létezik már lent a mennyből,
A király alaposan elvégezte a tökéletességig
a magasztos isteni szolgálatokat és hivatalokat,
és lefektették azoknak a városoknak a tégláit tiszta helyeken.
[40'] Név szerint szólították őket és kiosztották a fél vékás kosarakat.

Az első városok

A városok elsőszülöttje Eridu, vezetőnek Nudimmudot adta,
a második Bad-Tibira, a Hercegnek adta és a Szent Egyetlennek,
a harmadik Larak, Pa-hil-sagnak adta
a negyedik Sippar, a bátor Utunak adta,
az ötödik Surripak, An-sudnak adta.[1]

Ezek a városok, melyek név szerint nevezettek,
és kiosztották a fél vékás kosarakat,
kikotorták a csatornákat ahol elzáródtak vöröses
szélhordta és víz szállította homokkal.
A csatornák tisztítása bőséges növekedést hozott létre.

[Nagy része eltűnt, ebben az özönvíz előtti királyok lehettek megemlítve.
A csatornákon és mezőkön munkálkodás annyi zajt okozott, hogy a legfelsőbb isten, Enlil meggyőzte a többi istent, hogy elpusztítsák az emberi fajt.]


[81'] Azon a napon, Nintur megsiratta a teremtményeit
és szent Inannát eltöltötte a bánat népe felett;
mert Enki tanácskozást tartott saját szívével.
Anu, Enlil, Enki és Ninhurszag
a menny és föld isteni megesküdtek Anu és Enlil nevére.

Zi'uszudra látomása

Abban az időben Zi'uszudra volt a király és az engesztelő pap.
Megmintázott egy látnok lényt, a szédülés(?)(lebegés?) istenének szobrát
és félelemben állt mellette, míg szerény kívánságait szavakba önti.
amint ott állt szabályosan napról napra
[90'] valami, ami nem volt álom, megjelent: (egy) beszélgetés,
a mennyre és földre esküvéseknek az esküvője, egy torokszorító, [2]
(torkokat érintő, torkokat megható)
és az istenek felhozzák evezőpadjaikat(?) Kiurig.

Enki tanácsa

És ahogy Zi'uszudra ott állt mellette, hallótávolságra ment:
"Lépj a falhoz, a bal oldalamra és figyelj!
Hadd mondjak egy szót neked, a falnál és lehet te megérted amit mondok,
lehet te figyelsz a tanácsomra! A kezünk által egy vízözön fog végigsöpörni
a fél vékás kosarak városain, és az Országon; a döntés, ami az emberiséget elpusztítja, elkészült.
Az ítéletet, a gyűlés utasítását, nem lehet visszavonni,
[100'] Anu és Enlil határozatát nem tudják visszavonni,
a királyságukat, az időszakukat, gyökerestől kiszakítják; ők kell, hogy megfontolják önmaguk ...
Most ...
Amit én mondani akarok neked ..."

[Hiányzó rész; Enki előírja Zi'uszudra építsen bárkát és töltse meg azt állat párokkal.]

//*Egy másik "Eridu Genesis"-t taglaló írás idéz egy sumér szöveget, ami a hiányzó részhez illik:
(Sajnos közelebbről nem határozza meg a szöveg forrását, de úgy gyanítom, hogy egy Gilgames eposz Vízözön elbeszélésének egyik töredékéből/változatából van.)

"Rombold le a házat, építs hajót!
Mondj le a vagyonodról, keresd az életet!
Ünnepélyesen mondj le a tulajdonodról, hogy megőrizd az élő lelket!
Szállj hajóra, fontold meg, az összes élő dolgok magja vagy.
Azt a hajót te meg fogod építeni;
A mérete mérték után lesz."
- sumér szöveg*//

A Vízözön

[132'] Az összes gonosz szél, az összes viharos szél összegyűlt egybe
és azokkal, a Vízözön végigsöpört
a fél vékás kosarak városain,
hét napon és hét éjszakán át.
A Vízözön után ami letarolta az Országot,
a gonosz szél után ami összevissza dobálta a nagy csónakot a nagy vizeken,
a nap előbukkant szétterítve a fényt menny és föld felett.

Zi'uszudra áldozata

Zi'uszudra akkor fúrt egy nyílást a nagy csónakon
és a bátor Utu fényét a nagy csónak belsejébe küldte.
[140'] Zi'uszudra, a király lény,
fellépett Utu elé, megcsókolja a földet előtte.
A király bikát ölt, bőkezű volt a juhokkal,
árpalepénnyel, kiflikkel együtt ...al
... szétmorzsolt neki
...
A borókát, a hegyek tiszta növényét a tűzre vetette
és egy ...al átfogta ...
a kebelt ő ...

[Hiányzó rész; Enlil mérges, felfedezi a túlélőket, de Enki világosan kifejti nézeteit]

Enki beszédének vége

[175'] Te itt esküt tettél az élet mennyei lélegzetére,
a élet földi lélegzetére, azért, hogy ő bizony szövetséget kötött veled, te magaddal,
te itt, Anu és Enlil megesküdtetek az élet mennyei lélegzetére,
az élet földi lélegzetére, hogy ő szövetséges mindannyiótokkal.
Ő partra fog szállni a kis állatokkal, hogy felbukkanjon, a földből!"

Zi'uszudra jutalma

Zi'uszudra, a királyi lény, állt Anu és Enlil előtt, csókolta a földet,
és Anu és Enlil utána megjutalmazta őt
[180'] Életet adományoztak mint az istennek van
Az élet maradandó lehelletét készítették, mint az istennek van, ami leszállt bele.
Azon a napon teszik Zi'uszudrát mint megőrzőt,
mint a kis állatok királyát és az emberiség magját
mint élőt, Dilmun hegyein túl, Kelet irányába.[3]Megjegyzés 1:
Az öt özönvíz előtti várost a Sumér Királylistában szintén megemlítik. A városokat az isteneknek adták, Nudimmudnak Eridut = Enkinek, Bad Tibirát Dumuzinak és Inannának, Larakot három istennek, Sippart a Napistennek, (Utu sumér, Samas Akkádban) és Surippakot a gabona istennőnek, aki Ninlilként is ismert.

Megjegyzés 2:
Zi'uszudra látomásában szemtanú, hogyan vitatják az istenek az emberiség sorsát. A torok érintés egy gesztus, jelzi, hogy ha valaki megszegi az esküjét, engedi magát lefejezni. A következő sorban említett "Kiur" a nippuri Enlil templom része volt.

Megjegyzés 3:
Dilmun legendás hely volt, messze, a föld peremén. Később a jelenlegi Bahrainel azonosították.

 vissza a lap tetejére® by Ninahakuddu, 2008