Tabi László

Az adakozó ember

 

 

 

— Szegény, beteg, öreg ember vagyok… Csak néhány fillért kérek…

— Mit mond, kérem?

— Szegény, beteg, öreg ember vagyok… Csak néhány fillért kérek…

— Piha! Hiszen magából csak úgy dől a borszag!

— Csak néhány fillért kérek…

— Hogy eligya, mi?

— Igenis, kérem. Szegény, beteg, öreg ember vagyok…

— Szegény, beteg, öreg ember, de ha kap húsz fillért, mindjárt a kocsmába viszi…

— Persze, kérem. Mit csináljak vele?

— Nem csoda, ha idejutott!

— Bizony, nem csoda. Csak néhány fillért…

— Nézze, öregem, nekem van szívem. Én tudom, mi az a nincs. De aki iszik, azt nem sajnálom.

— Értem, kérem.

— Mert italra az isten pénze is kevés.

— Bizony kevés. Egy kisfröccs két forint.

— Szokjék le átkos szenvedélyéről!

— Igenis, kérem. De mit csináljak helyette?

— Takarékoskodjék! Tegye félre a pénzt! Fillérből lesz a forint. Táplálkozzék rendesen!

— Tetszik gondolni?

— Hát persze! Visszatér az önbizalma, ha lesz egy kis spórolt pénze. De persze, ha elissza…

— Nem fogom elinni, kérem…

— Ital, kártya, nő — rettentő szenvedélyek ezek! Higgye el, a maga érdekében prédikálok!

— Köszönöm a jóságát, nagyságos uram …

— Csak semmi hálálkodás… Én azt tartom, jó tanács a legtöbb, amit ember embernek adhat. Csak aztán jön a pénz.

— Bizony, bizony. Hát a jó tanács már megvolt…

— Nos, itt van egy forint, látja? Azért adok egy forintot, hogy kedvet kapjon a spóroláshoz. Embert akarok csinálni magából.

— Köszönöm a jóságát…

— Csak semmi hálálkodás… De nem a kocsmába vinni ám…

— Jaj, dehogyis, kérem…

— Nemcsak ígérgeti maga, öregem? Ne éljen vissza a bizalmammal ám! Mert egy forint az pénz!

— Tudom én azt, nagyságos uram…

— Aztán, ha legközelebb találkozom magával, ne legyen borszaga!

— Jaj, dehogyis… Nekem többé már soha…

— Szóval belátja, hogy igazam van?

— Be, kérem, be. De most már csakugyan tessék ideadni azt a forintot…

— Nono! Csak ne olyan követelőzően!

— Ne tessék haragudni, de nincs erő a lábamban…

— Persze, hogy nincs, ha folyton iszik!…

— Meg tetszik engedni, hogy mondjak valamit?

— Na, mondjon, jóember…

— Csapjon bele az istennyila a nagyságos úrba…

Elbiceg a sarki söntésbe és iszik két kisfröccsöt.

(Kaján Tibor karikatúrája)